Fazla Tüket. Koles. Yap. Bes.

     
  Fazla T�ketilince Kolestrol Yapan Besinler  
     
  · 3 su barda�� (500 g) s�t veya yo�urt (Kaymaks�z)
· Ya�s�z iki kibrit kutusu beyaz peynir (60 gr)
· Sadece k�rm�z� et t�ketilirse 60 gr.(2 k�fte kadar), beyaz et t�ketilirse (tavuk-bal�k) 150 gr (5 k�fte kadar)
· 8 tatl� ka���� (40 gr) toz �eker veya 4 tatl� ka���� bal veya 4 tatl� ka���� re�elden fazlas�
· 3 yemek ka���� (30 gr) s�v� ya� (1,5 yemek ka���� zeytinya�� ve 1,5 yemek ka���� m�s�r�z�, soya ve pamuk ya��, ay�i�ek ya��)