Hipertansiyon İçin Öneriler

     
  1. Kiloluysan�z uygun bir diyetle zay�flay�n
2. Alkol t�ketiminden ka��n�n
3. Yemekleri tuz eklemeden pi�irin.
4. Ekme�in az tuzlu olan�n� se�iniz.
5. Sofrada tuz bulundurmay�n
6. Maydanoz,nane,kekik,dereotu,limon suyu,so�an t�ketimini artt�r�n.B�ylece yemekte tuzun eksikli�ini bir �l��de giderebilirsiniz.
7. Bol bol sar�msak t�ketin.(�zellikle sar�msakl� yo�urt)
8. Tereya��,sadeya��,i� ya��,kat� margarinleri kullanmay�n
9. Zeytin ya�� ve bitkisel s�v� ya�lar� yemek ve salatalarda kullan�n.
10. Sofrada roka,tere,ye�il so�an,maydanoz gibi ye�illiklerin bulundurulmas�na �zen g�sterin.
11. D�zenli egzersiz (y�r�y��) yap�n
12. Ek olarak bal�k ya�� t�ketimini tansiyon denetiminde size yard�mc� olur.