Besinlerin Kolestrol Oranları

     
  · A�a��daki oranlar besinlerin 100 gr' � i�in ge�erlidir.
· A�a��da belirtilmeyen besinlerin kolesterolleri yoktur.
· A�a��da kolesterol hayvansal kaynakl� besinlerde bulunur.
· G�nl�k 350mg kolesterolden fazlas� �nerilmez.
 
     
 
Besinler

Bal�k
K�rm�z� et
Sosis
Tavuk eti
Tavuk derisi
Sakatatlar
Krem peynir
Lor peynir
S�t
Yo�urt
S�t tozu (Normal)
Yumurta Sar�s�
�� Ya��
Sade Ya�
Tereya�
Mayonez
  Koletrol

75 mg
85 mg
48 mg
68 mg
110 mg
450 mg
110 mg
04 mg
10 mg
08 mg
97 mg
1602 mg
102 mg
256 mg
219 mg
108 mg