Niçin Zayıflamak İstiyorsunuz

       
  · Sa�l���m i�in zay�flamak istiyorum
· Estetik olarak ho� g�r�nmek i�in zay�flamak istiyorum
· Ailem ve �evrem istedi�i i�in zay�flamak istiyorum
· E�im istedi�i i�in zay�flamak istiyorum
· �stedi�im k�yafeti rahat�a giyinmek i�in zay�flamak istiyorum
· Y�r�mekte zorland���m i�in zay�flamak istiyorum
· Nefes almakta zorland���m i�in zay�flamak istiyorum
· Ayak bile�im ve bacaklar�m a�r�d��� i�in zay�flamak istiyorum
· Bana �i�man demesinler diye zay�flamak istiyorum
· Kal�a ve basenlerimden memnun olmad���m i�in zay�flamak istiyorum
· Kar�n b�lgemden rahats�z oldu�um i�in zay�flamak istiyorum
· Merdiven ��kmakta zorland���m i�in zay�flamak istiyorum
· Bu halimden utand���m i�in zay�flamak istiyorum
· Ya�lan�nca rahat etmek i�in zay�flamak istiyorum
· Ameliyat olmam i�in zay�flamal�y�m
· �ocuk sahibi olmak i�in zay�flamak istiyorum