Galstrit ve Ülser Testi

       
       
  · Yiyeceklerinizi yava� yiyiniz, iyi �i�neyiniz.
· Yiyecek ve i�eceklerinizin �ok s�cak veya so�uk olmamas�na dikkat ediniz.
· Az ve s�k yiyiniz (3-4 ���n)
· Et suyu ve et suyu ile pi�irilmi� her t�rl� yemek ve �orbalardan sak�n�n�z.
· Yeterli ve dengeli beslenebilmek i�in her yiyecek grubunun serbest olanlar�ndan bir �e�it yemeye �al���n�z.
· Sigara Kullanmay�n�z, sak�z ve jiklet �i�nemeyiniz.
· Yemeklerdeki b�t�n yiyecekleri �i�den koyunuz. Kavurmay�n�z.
. Serbest gruptaki yiyeceklerden size dokunanlar� veya gaz yapanlar� yemeyiniz.
   
       
  Et,Bal�k,K�mes Hayvanlar�
Ha�lanm�� �zgara veya f�r�nda pi�irilmi�; s���r, dana, koyun, kuzu, tavuk, bal�k, hindi, sakatatlar (karaci�er, beyin, b�brek, dil dalak, y�rek)

Tah�l ve Kuru Balagiller
Beyaz ekmek, �avdar ekme�i, m�s�r ekme�i, sade kraker, bisk�vi, peksimet, kuru pastalar f�r�nda b�rekler, p�re, makarna, irmik, pirin�, kuskus, eri�te, bu�day, �ehriye, yarma, m�s�r, bulgur, kuru baklagiller (Kuru fas�lye, nohut, mercimek, kuru bakla, barbunya fas�lyesi, b�r�lce)

Tatl�lar
�eker, bal s�z�lm��, re�el, sade lokum, sade akide �ekeri, kabak tatl�s�, muhallebi, kastr�d, s�tla�, krema, �e�itli pelteler, dondurma, j�leli tatl�lar, tavuk g��s�, sade kekler, hamur tatl�lar(revani, kaday�f, tatl�s� v.b.) krem karamel, �ikolata, �ikolatal� pasta, kekler, incir tatl�s�.

�e�ni Verici
Un, s�t, tuz ve serbest ya�lardan yap�lm�� soslar, kremalar, yeni bahar, tar��n, tatl� k�rm�z� biber, kekik, nane, kimyon, zeytin, kuru yemi�ler

Sebze ve Sebze Sular�
Her �e�it sebze ve sebze sular� serbesttir.

Meyve-Meyve Sular�
Her �e�it meyve ve meyve sular� serbesttir.

Yumurta ve Peynir
Her �e�it  yumurta ve peynir  serbesttir.
Not: Ya�da yumurta yap�l�rken ya��n yanmamas�na dikkat ediniz.

Ya�lar
Her �e�it ya� serbesttir. (Yanmam��)

��ecekler
S�t, salep, muzlu s�t, �hlamur, yo�urt, ayran, ada �ay�, a��k �ay, limonata


�orbalar
Sade suda veya domates suyunda pi�irilmi� her �e�it �orbalar.
 
Ya�da k�zart�lm�� her t�rl� et sucuk, past�rma, salam, sosis, salamura bal�k, kabuklu deniz hayvanlar�

Ya�da K�zart�lm�� tatl�lar (tulumba, lokma v.b.) 
Ac�l� baharat, et suyu salamuralar, tur�ular, sirke, ket�ap, hardal, sar�msak, �emen limon tuzu.Yanm�� Ya�lar


Kahve, nescafe, s�tl� kahve, kakao, koyu �ay, ke�i s�t�, boza, limonata karbonatl� i�ecekler (Pepsi, Cocacola, soda) Alkoll� i�kiler, Haz�r meyve sular�, sigar 

Et suyu ile yap�lm�� �orbalar, i�kembe �orbas� ve pa�a