Kararlılık Testi

       
  · En fazla ka� kilo verdiniz-s�re?
· T�m �evreniz diyet yapman�z� destekliyor mu?
· E�iniz sizi destekliyor mu?
· Ni�in zay�flamak istiyorsunuz?
· Yeme ataklar� oluyor mu?
· Can�m s�k�ld�k�a yiyorum.
· Yiyecek g�r�nce dayanam�yorum
· Tatl�, Pasta, B�rek g�r�nce dayanam�yorum
· En fazla ka� kilo verdiniz-s�re?
· T�m �evreniz diyet yapman�z� destekliyor mu?
· E�iniz sizi destekliyor mu?
· Ni�in zay�flamak istiyorsunuz?
· Yeme ataklar� oluyor mu?
· Can�m s�k�ld�k�a yiyorum.
· Yiyecek g�r�nce dayanam�yorum
· Tatl�, Pasta, B�rek g�r�nce dayanam�yorum
· Yemek i�in a� olmam gerekmez
· �fkemi yemekten ��kart�r�m
· Stress ve s�k�nt�m �ok fazla
· H�zl� yemek yerim
· �kramlara dayanam�yorum
· Tatl� ve �ikolatadan vazge�emem
· Yemekten b�y�k zevk al�yorum
· Herkesin yan�nda tart�lmam
· Kilolar�mdan �ok utan�yorum
· Sebze-meyve sevmiyorum
· Az su i�iyorum
· Ac�k�nca ba��m d�ner, halsiz kal�r�m
· S�k-s�k davetlerim oluyor
· �evrem beni memnun etmek i�in hep ikramda bulunuyor
· 2 g�nde bir y�r�y�� yapabilir misiniz?
· Diyete ba�layaca��m diye �ok yediniz mi?
· Her hafta kontrole gelebilir misiniz?
· Kahvalt�y� ka�ta yapars�n�z?
· Ak�am saat ka�ta yat�yorsunuz?
· Gece bir�eyler yeme al��kanl���n�z var m�?
· Sevin�lerinizi nas�l kutlars�n�z?
· �zel g�nlerde �zel men�ler t�ketirmisiniz?
· Diyete ne zaman ba�layacaks�n�z?